Vienna, ja? Wunderbar!

публикувано на 12 May, 2010

img_0235
Продължавам вече добрата традиция по обмяна на опит – кулинарен, културен и мисловен – с братята австрийци. :) Друго си е когато събитията са подплатени с хубаво време и липса на вулканична пепел. А и се оказа, че weekend-ите по чужбинско не са това, което тук практикуваме…

Целият снимков материал.Остави коментар

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!